giấy phép xây dựng

giấy phép xây dựng

giấy phép xây dựng

giấy phép xây dựng

giấy phép xây dựng
giấy phép xây dựng

giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng

Giấy phép xây dựng chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về việc cấp giấy phép xây dựng.

Theo đó, giấy phép xây dựng bao gồm 3 loại: Xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình.

 

Các loại công trình xây dựng

 nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện: Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất mục tiêu đầu tư.

Đó là đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị, phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng

Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, phải phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn được UBND cấp huyện phê duyệt.

Dịch vụ cấp phép xây dựng trực tuyến qua mạng

Quy trình thực hiện:

Bước 1:  Nhập thông tin đơn đề nghị cấp phép

Bước 2:  Xác thực thông tin người nộp hồ sơ và đăng ký hình thức nộp hồ sơ.

Bước 3:  Gửi tài liệu file đính kèm và nhận “Giấy tiếp nhận hồ sơ”.

Lưu ý: Với công trình có quy mô <250m2 và dưới 3 tầng, chủ đầu tư có thể tự lập bản thiết kế công trình !!!.

Đối tượng sử dụng:

- Cá nhân/ hộ gia đình: Nhu cầu xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Doanh nghiệp/ Tổ chức: Nhu cầu xin phép xây dựng công trình xây dựng.

Bộ hồ sơ giấy bản gốc sẽ nhận tại Bộ phận một cửa khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua Bưu điện.

Chủ đầu tư cần đảm bảo sự giống nhau giữa bộ hồ sơ nộp trực tuyến và bộ hồ sơ giấy.

Ngày 04/9/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2012/NĐ-CP về việc cấp giấy phép xây dựng.

Theo đó, giấy phép xây dựng bao gồm 3 loại: Xây dựng mới; sửa chữa, cải tạo; di dời công trình.

Các loại công trình xây dựng

 nhà ở riêng lẻ được cấp giấy phép xây dựng khi đáp ứng các điều kiện: Phù hợp với quy hoạch xây dựng, mục đích sử dụng đất mục tiêu đầu tư.

Đó là đối với công trình và nhà ở riêng lẻ trong đô thị, phải phù hợp với quy hoạch chi tiết xây dựng

Quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị, thiết kế đô thị được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt

Đối với nhà ở riêng lẻ tại nông thôn, phải phù hợp với quy hoạch điểm dân cư nông thôn được UBND cấp huyện phê duyệt.

Dịch vụ cấp phép xây dựng trực tuyến qua mạng

Quy trình thực hiện:

Bước 1:  Nhập thông tin đơn đề nghị cấp phép

Bước 2:  Xác thực thông tin người nộp hồ sơ và đăng ký hình thức nộp hồ sơ.

Bước 3:  Gửi tài liệu file đính kèm và nhận “Giấy tiếp nhận hồ sơ”.

Lưu ý: Với công trình có quy mô <250m2 và dưới 3 tầng, chủ đầu tư có thể tự lập bản thiết kế công trình !!!.

Đối tượng sử dụng:

- Cá nhân/ hộ gia đình: Nhu cầu xin phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

- Doanh nghiệp/ Tổ chức: Nhu cầu xin phép xây dựng công trình xây dựng.

Bộ hồ sơ giấy bản gốc sẽ nhận tại Bộ phận một cửa khi đến nhận kết quả hoặc gửi qua Bưu điện.

Chủ đầu tư cần đảm bảo sự giống nhau giữa bộ hồ sơ nộp trực tuyến và bộ hồ sơ giấy.

Close
Sản Phẩm
_dongia
Số lượng
Thành tiền
Thành tiền: